Học sinh hành khúc

Học sinh hành khúc | Sáng tác: Lê Thương
ĐK:
Học sinh là [G] người tổ quốc mong cho mai sau
Học sinh xây [E] đời niên [Am] thiếu trên bao công [D7] lao
Lúc khắp quốc [Em] dân tranh đấu hy [D7] sinh cho nền độc [G] lập
Học sinh nề [D7] chi tuổi [Am] xanh trong lúc phấn [C] đấu
[D7] Đem hết can [G] tràng của [D7] người Việt Nam tiến [G] lên!
1.
Học Sinh là [G] mầm sống của ngày [C] mai
Nung đúc tâm [G] hồn để nối chí [Bm] lớn
[Em] Theo các thanh [Am] niên sống [C] vì giống [G] nòi
Liều thân vì [D7] nước, vì dân mà [G] thôi
2.
Học Sinh là [G] người mới của Việt [C] Nam
Đã thoát ra [G] một thời xưa tối [Bm] ám
[Em] Đem sức thanh [Am] tân chống [C] mọi suy [G] tàn
Học Sinh làm [D7] sáng đời dân Việt [G] Nam
3.
Học sinh vào [G] đời chiến thủ ngày [C] nay
Nung đúc can [G] tràng để binh lý [Bm] chí
[Em] Trong lúc nước [Am] Nam ước [C] mộ anh [G] tài
Học sinh bền [D7] chí lập công từ [G] đây
Từ khóa: hoc sinh hanh khuc, hshk, le thuong, hoc sinh la nguoi to quoc mong cho mai sau

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau