Phần mềm hỗ trợ Hát với nhau - jitHVN

jitHVN là phần mềm hỗ trợ Hát với nhau chạy trên Hệ điều hành Windows (các phiên bản có hỗ trợ Microsoft .NET Framework v4.8), xin vui lòng tham khảo thêm các thông tin bên dưới.

1. Hướng dẫn sử dụng


2. Hướng dẫn tải và cài đặt

Link tải ứng dụng: jitHVN

2.1 Cài đặt lần đầu:
- Tải toàn bộ tất cả các tập tin trong thư mục \jitHVN_Install về một thư mục bất kỳ trên máy tính. VD: C:\HatVoiNhau
- Chạy tập tin ứng dụng: jitHVN.exe, xem hướng dẫn sử dụng (bên trên)

2.2 Cập nhật phiên bản mới: (nếu có)
- Đóng ứng dụng jitHVN nếu đang chạy
- Tải các tập tin trong thư mục \jitHVN_Update, ghi đè lên phiên bản đã cài đặt từ bước 2.1 (VD: C:\HatVoiNhau)
- Chạy tập tin ứng dụng: jitHVN.exe, với phiên bản mới nhất.

2.3 Các phiên bản cập nhật:
Ngày Phiên bản Chi tiết Ghi chú
24-04-2024 1.480.2424.20424 Thêm tính năng trình chiếu jitHVN.exe
22-04-2024 1.480.2424.20422 Cải thiện tìm kiếm jitHVN.exe
08-04-2024 1.480.2424.20408 Phiên bản phát hành đầu tiên jitHVN.exe

2.4 Danh sách các tập tin: (tham khảo)
STT Tên tập tin Loại Kích thước Phiên bản Ngày Ghi chú
1 jitHVN.exe exe 565 Kb 1.480.2424.20422 22-04-2024 Ứng dụng
2 jitHVN_Cfg.xml xml 532 bytes (na) 03-04-2024 Cấu hình
3 C1.Win.4.dll dll 86 KB 4.0.20143.9 11-11-2014 Thư viện
4 C1.Win.C1FlexGrid.4.dll dll 1255 KB 4.0.20143.9 11-11-2014 Thư viện
5 C1.Win.C1SplitContainer.4.dll dll 427 KB 4.0.20143.9 11-11-2014 Thư viện
6 HtmlAgilityPack.dll dll 167 KB 1.11.60.0 28-03-2024 Thư viện

2.5 Download Microsoft .NET Framework 4.8
The runtime includes everything you need to run existing apps/programs built with .NET Framework
Link: Download Microsoft .NET Framework 4.8 Runtime

3. Câu hỏi thường gặp

3.1 Tôi có một số góp ý để cải thiện các tính năng cho phần mềm, tôi có thể phản hồi bằng cách nào?
Trước hết, xin cảm ơn sự đóng góp của bạn cho phần mềm và cộng đồng, vui lòng phản hồi trực tiếp vào mục Đăng nhận xét ở cuối trang này.
3.2 Tôi có thể sử dụng ứng dụng jitHVN trên thiết bị di động hay máy MacOS không?
Rất tiếc là KHÔNG! jitHVN được phát triển cho người dùng Windows, đối với các thiết bị khác có thể tham khảo phiên bản web tại www.hatvoinhau.vn


jitvn Logo

Đăng nhận xét