Tra cứu Hợp âm


Nhập hợp âm:

Hợp âm cơ bản

Hợp âm trưởng
C D E F
G A B

Hợp âm thứ
Cm Dm Em Fm
Gm Am Bm

Hợp âm 7
C7 D7 E7 F7
G7 A7 B7

Đăng nhận xét