Mặc niệm

Mặc niệm | Sáng tác: Phạm Duy
[Am] Xin một lúc mặc [E] niệm
[F] Xin một lúc mặc [Am] niệm
Cho triệu người đã [F] chết! Chết trong lòng cuộc [Am] chiến! [Am] Xin một phút bồi [E] hồi
[F] Xin một phút bồi [Am] hồi
Cho những người tinh [E] khôn! Cho những đứa dại [Am] khờ! [Dm] Xin cúi đầu thật thấp
[E] Xin âm thầm được khóc
Những oan hồn bè [B7] bạn! [E] những oan hồn kẻ [Am] thù! [Am] Cùng đi thăm mộ tối
[E] Từng làn hương mờ khói
[F] Xin cho phủ cờ [E] rồi
Nguyện khấn chung một [Am] lời! Là người Việt [A] Nam là xin tha thứ
Tha thứ cho [E] nhau, tha thứ cho [A] đời! Tủi hờn cùng [A] chung cùng chung kiêu hãnh
Chung kiếp gian [E] nan chung kiếp u [A] buồn

Cùng một mẹ [A] cha chung lời chung tiếng chung nòi chung giống
Xâu xé tan [E] hoang hai mươi mấy năm [A] ròng
Xin thổi kèn [A] lên, tiếng kèn u uất! tiếng kèn u uất! Xin đốt nén [E] nhang đốt nến hai [A] hàng
Việt Nam hãy khóc, [E] khóc cho thật nhiềụ.thật [A] nhiều !
Từ khóa: mac niem, pham duy, xin mot luc mac niem

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau