Có gì cao quý?

Có gì cao quý? | Sáng tác: La Thập Tự
1.
Có gì cao quý cho bằng tình [Dm] yêu [D7]
Của người đã hy sinh chết cho [Gm] đời. [C7]
Chính Ngài đã dưỡng nuôi [F] thân ta
Đó là Thịt Máu rất [Gm] bao la, cuộc tình con tim hoen [A] máu. [A7]
Có gì cao quý cho bằng tình [Dm] yêu [D7]
Trọn cuộc tình đã hiến dâng thật [Gm] nhiều. [C7]
Ai đó ăn Thịt Ngài [F] sẽ sống,
Máu Ngài của uống rất [E] thiêng liêng dưỡng [A7] nuôi ta sống muôn [Dm] đời.
ĐK:
Cho [A] tôi yêu [D] Ngài [A7] một cuộc tình hồng không ai lừa [D] dối. [B7]
Cho tôi yêu [Em] Ngài, [A7] tình Ngài mặn nồng thiêu đốt tim [D] tôi. [D7]
Cho tôi ăn [G] Ngài, [Em] Thịt Ngài ban cho nuôi sống muôn [F#m] đời. [-/#c]
Cho tôi uống [A] Ngài, Máu Ngài của [A7] uống trường sinh cho [D] người.
2.
Có gì cao quý cho bằng tình [Dm] yêu [D7]
Của người đã lấy chính máu của [Gm] mình. [C7]
Thỏa lòng người khát trong [F] bao năm,
Kêu mời hãy uống sẽ [Gm] trao ban, cuộc đời như hoa tươi [A] thắm. [A7]
Có gì cao quý cho bằng tình [Dm] yêu [D7]
Của người đã lấy chính thịt của [Gm] mình. [C7]
Nuôi sống cho người nào [F] đói khát,
No lòng bao kẻ đói [E] kêu xin dưỡng [A7] nuôi ta sống muôn [Dm] đời.
ĐK:
Cho [A] tôi yêu [D] Ngài [A7] một cuộc tình hồng không ai lừa [D] dối. [B7]
Cho tôi yêu [Em] Ngài, [A7] tình Ngài mặn nồng thiêu đốt tim [D] tôi. [D7]
Cho tôi ăn [G] Ngài, [Em] Thịt Ngài ban cho nuôi sống muôn [F#m] đời. [-/#c]
Cho tôi uống [A] Ngài, Máu Ngài của [A7] uống trường sinh cho [D] người.
3.
Có gì hạnh phúc cho bằng tình [Dm] yêu [D7]
Một cuộc tình trao dâng chính thân [Gm] mình. [C7]
Dẫu rằng trời đất rất [F] bao la,
Sánh nào tình Chúa đã [Gm] yêu ta, tình Ngài cao hơn sông [A] núi. [A7]
Có gì vui sướng hơn người được [Dm] yêu [D7]
Tình nồng ngày tháng vấn vương trong [Gm] chiều. [C7]
Thiên Chúa yêu con người [F] mãi mãi,
Dẫu rằng người vẫn sống [E] chia ly Ngài [A7] luôn tha thiết kêu [Dm] mời.
ĐK:
Cho [A] tôi yêu [D] Ngài [A7] một cuộc tình hồng không ai lừa [D] dối. [B7]
Cho tôi yêu [Em] Ngài, [A7] tình Ngài mặn nồng thiêu đốt tim [D] tôi. [D7]
Cho tôi ăn [G] Ngài, [Em] Thịt Ngài ban cho nuôi sống muôn [F#m] đời. [-/#c]
Cho tôi uống [A] Ngài, Máu Ngài của [A7] uống trường sinh cho [D] người.
4.
Chính ngày Do Thái ăn Lễ Vượt [Dm] Qua [D7]
Ngài đã cùng ăn với các môn [Gm] đệ. [C7]
Chính Ngài cầm lấy bánh [F] trong tay,
Chúc tụng rồi bẻ bánh [Gm] chia ra, này là Thân Ta dâng [A] hiến. [A7]

Chén rượu nho chính tay Ngài cầm [Dm] lên [D7]
Một lời cảm mến Chúa Cha nhân [Gm] từ. [C7]
Đưa các môn đệ cùng [F] uống lấy,
Máu Ngài giao ước rất [E] thiêng liêng đổ [A7] ra nuôi dưỡng con [Dm] người.
ĐK:
Cho [A] tôi yêu [D] Ngài [A7] một cuộc tình hồng không ai lừa [D] dối. [B7]
Cho tôi yêu [Em] Ngài, [A7] tình Ngài mặn nồng thiêu đốt tim [D] tôi. [D7]
Cho tôi ăn [G] Ngài, [Em] Thịt Ngài ban cho nuôi sống muôn [F#m] đời. [-/#c]
Cho tôi uống [A] Ngài, Máu Ngài của [A7] uống trường sinh cho [D] người.
Từ khóa: co gi cao quy, cgcq, la thap tu, co gi cao quy cho bang tinh yeu

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau