Cơn mưa phước lành (There shall be showers of blessing)

Cơn mưa phước lành (There shall be showers of blessing) | Sáng tác: Daniel W. Whittle & James McGranahan - Lời Việt: Thánh ca Tin Lành Việt Nam - năm: 1883
1.
[A] Từ trời dội [E7] một cơn mưa [A] phước lành
[E] Lời vàng từ [E7] lòng yêu hứa [A] ban, [A7]
[D] Dồi dào nguồn phước mát mẻ [C#m] hồn [F#m] linh,
[B7] Do Jê-sus tuôn tràn lai [E7] láng.
ĐK:
[A] Ấy mưa [F#m] phước ơn [A] dồi,
[F#m] Chúng tôi đang [B7] trông chờ mưa [E7] ấy.
[A] Mới lác đác [D] chung quanh vài [C#m] giọt [F#m] thôi,
[E7] Nguyện Ngài dội trận mưa lớn [A] đây.
2.
[A] Từ trời dội [E7] một cơn mưa [A] phước lành
[E] Đượm nhuần lòng [E7] nầy do phước [A] thiêng, [A7]
[D] Tràn trề từ trũng chảy quanh [C#m] đồi [F#m] xanh
[B7] Cơn mưa to nghe ầm vang [E7] tiếng.
3.
[A] Từ trời dội [E7] một cơn mưa [A] phước lành
[E] Nhiệt thành cầu [E7] Ngài mau đổ [A] mưa, [A7]
[D] Làm lòng đầy phước mát mẻ [C#m] đẹp [F#m] xinh,
[B7] Ban mưa cho như lời tuyên [E7] hứa.
4.
[A] Từ trời dội [E7] một cơn mưa [A] phước lành,
[E7] Nguyện giờ nầy [E7] được mưa chứa [A] chan, [A7]
[D] Đồng lòng toàn thể xưng nhận [C#m] tội [F#m] danh,
[B7] Nhân danh Jê-sus cầu mưa [E7] giáng.
5.
[A] Từ trời dội [E7] một cơn mưa [A] phước [A] lành,
[E] Vào lòng nào [E7] ngày đêm tín [A] trung, [A7]
[D] Gội nhuần nguồn phước mát mẻ [C#m] hồn [F#m] linh,
[B7] Luôn kêu xin Cha, đừng nao [E7] núng.

----------------
1.
[A] There shall be [E7] showers of [A] blessing
[E] This is the [E7] promise of [A] love [A7]
[D] There shall be seasons re-[C#m] fresh-[F#m] ing
[B7] Sent from the Savior a-[E7] bove
Chorus
[A] Showers of [F#m] bless-[A] ing
[F#m] Showers of [B7] blessing we [E] need
[A7] Mercy-drops [D] round us are [C#m] fall-[F#m] ing
[E7] But for the showers we [A] plead [E7]
2.
[A] There shall be [E7] showers of [A] blessing
[E] Precious re-[E7] viving a-[A] gain [A7]
[D] Over the hills and the [C#m] va-[F#m] lleys
[B7] Sound of abundance of [E7] rain
3.
[A] There shall be [E7] showers of [A] blessing
[E] Send them up-[E7] on us, O [A] Lord! [A7]
[D] Grant to us now a re-[C#m] fresh-[F#m] ing
[B] Come, and now honor thy [E7] word
4.
[A] There shall be [E7] showers of [A] blessing
[E] O that to-[E7] day they might [A] fall [A7]
[D] Now as to God we're con-[C#m] fess-[F#m] ing
[B7] Now as on Jesus we [E7] call!
5.
[A] There shall be [E7] showers of [A] blessing
[E] If we but [E7] trust and o-[A] bey [A7]
[D] There shall be reasons re-[C#m] fresh-[F#m] ing
[B7] If we let God have his [E7] way
Từ khóa: con mua phuoc lanh there shall be showers of blessing, cmpltsbsob, daniel w. whittle & james mcgranahan - loi viet: thanh ca tin lanh viet nam - nam: 1883, tu troi doi mot con mua phuoc lanh

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau