Lời thiêng

Lời thiêng | Sáng tác: Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
1.
Ta [G] đến không [Em] phải để phá lề [Dsus4] luật, [D7]
Mà [G] để kiện [Bm] toàn cho được vững [D7] chắc. [G]
Dù trời [B7] đất có qua [Em] đi thì một [A7] dấu chấm [D] phẩy,
Chẳng đổi [Bm] thay cho [D7] tới mọi sự hoàn [G] thành. [G7]
ĐK:
Lời [C] thiêng con xin [Am] luôn ghi [D7] khắc trong [G] lòng. [E7/G#]
Và [Am] đây muôn tin [D7] yêu dâng về Thiên [G] Chúa. [G7]
Lời [C] thiêng tuôn muôn [Am] ơn soi [D7] sáng tâm [G] hồn. [E7/G#]
Từ [Am] nay trong tin [D7] yêu vững bước theo [G] Ngài.
2.
Ai [G] muốn tiến [Em] dâng của lễ cho [Dsus4] Ngài, [D7]
Chợt nhận [G] ra lòng [Bm] còn bất hòa chia [D7]rẽ. [G]
Thì này [B7] hãy kíp quay [Em] về làm hòa [A7] với anh em [D] mình,
Rồi lại [Bm] đây dâng [D7] Chúa lễ vật hòa [G] bình. [G7]
3.
Xin [G] Chúa khấng [Em] ban luật pháp của [Dsus4] Ngài, [D7]
Để con [G] luôn một [Bm] lòng trung thành tuân [D7] giữ. [G]
Đường nẻo [B7] Chúa rất cao [Em] siêu vời vợi [A7] vút cao mây [D] trời,
Cả đời [Bm] con suy [D7] gẫm giới luật của [G] Ngài. [G7]
4.
Xin [G] Chúa hãy [Em] cho con sống lâu [Dsus4] dài, [D7]
Luật Ngài [G] ban cả [Bm] đời con hằng chiêm [D7] ngắm. [G]
Vì luật [B7] pháp Chúa diệu [Em] kỳ hằng gìn [A7] giữ con tháng [D] ngày,
Và dìu [Bm] con vững [D7] bước trên muôn nẻo [G] đường. [G7]
Từ khóa: loi thieng, lm. nguyen hung cuong & vien xu, ta den khong phai de pha le luat

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau