Luật Chúa kiện toàn

Luật Chúa kiện toàn | Sáng tác: Thiên Lý
1.
[Am] Này giới luật của [C] Chúa đã hoạch định [A7] rõ từ thuở ban [Dm] sơ.
[G] Người chẳng đến xóa [C] bỏ luật cũ bao [Esus4] giờ nhưng kiện toàn [E7] nó.
[Am] Luật ai không tuân [C] giữ điều hèn mọn [F] nhất sẽ nên nhỏ [E] nhất.
[Dm] Ai gìn giữ giới [C] luật thì sẽ nên [E7] con cái trong Sự [Am] Thật.
ĐK:
[G] Nếu ai đời công [Em] chính không [Am] hơn các nhà luật [F] sĩ,
Không [G] hơn các người biệt [C] phái thì kẻ [B7] ấy chẳng được vô Nước [E7] Chúa.
[A] Hãy mau thực thi các giới [E7] răn như [A] Lời Thiên Chúa trao [F#m] ban
Qua tinh [D] thần mới trong [Bm] lề [E7] luật [A] cũ.
2.
[Am] Người xưa dạy rằng: [C] Chớ giết người thủ [A7] ác, luật sẽ không [Dm] tha.
[G] Thực dù chỉ phẫn [C] nộ cùng anh em [Esus4] mình cũng chẳng được [E7] xá.
[Am] Hoặc trong khi dâng [C] lễ tâm can chưa [F] dứt bất bình giận [E] dữ.
[Dm] Hãy để đó lễ [C] vật mà đến giải [E7] hòa trước khi dâng [Am] Người.
3.
[Am] Luật xưa còn nghiêm [C] cấm chớ ngoại tình [A7] với người khác hôn [Dm] nhân.
[G] Dù chỉ ước trong [C] lòng thì đã lỗi [Esus4] phạm như lời Người [E7] phán.
[Am] Thà con ngươi phải [C] mất, tay kia chặt [F] xuống vẫn còn lợi [E] hơn.
[Dm] Ném cả xác thân [C] kia vào chốn hỏa [E7] ngục bởi gây nên [Am] tội.
4.
[Am] Đừng buông lời thề [C] thốt giữa trời và [A7] đất thỏa thói gian [Dm] ngoa.
[G] Mà người hãy giữ [C] trọn lời hứa trung [Esus4] thành đã thề cùng [E7] Chúa.
[Am] Vì ta đây không [C] thể thay đen ra [F] trắng có thì bảo [E] có.
[Dm] Không thì cũng nói [C] không mà chớ thêm [E7] điều xấu do ma [Am] quỷ.
Từ khóa: luat chua kien toan, lckt, thien ly, nay gioi luat cua chua da hoach dinh ro tu thuo ban so

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau