Thánh vịnh 21

Thánh vịnh 21 | Sáng tác: Thanh Lâm - năm: 2005
ĐK. (Ôi lạy [Em] Chúa!) Ôi lạy [Em/D] Chúa! (Ôi lạy [Em/C] Chúa!)
Sao [A] Chúa nỡ bỏ [B7] con, sao [Em] Chúa nỡ[B7] bỏ [Em] con?
1.
Biết bao [Am] người thấy con đều mỉa [Em] mai, họ [B7] bĩu môi, lắc [Em] đầu:
[Em] "Ngươi trông cậy [Am] Chúa của [D7] ngươi, hãy xin Ngài [GMaj7] cứu vớt [Cmaj7] ngươi,
Thực[F#7] thi tấm lòng từ [B7] bi."
2.
Khắp tứ [Am] bề lũ ưng khuyển bủa [Em] vây, bọn [B7] côn đồ xúm [Em] lại.
[Em] Chúng reo hò [Am] trói chân [D7] tay, lấy đinh nhọn [GMaj7] đóng thâu [CMaj7] qua,
Ốt [F#7] xương ngắn dài lòi [B7] ra.
ĐK. (Ôi lạy [Em] Chúa!) Ôi lạy [Em/D] Chúa! (Ôi lạy [Em/C] Chúa!)
Sao [A] Chúa nỡ bỏ [B7] con, sao [Em] Chúa nỡ[B7] bỏ [Em] con?
3.
Tấm y [Am] phục chúng chia phần đều [Em] nhau, còn [B7] rút thăm áo [Em] dài.
[Em] Cúi xin Ngài [Am] xót thương [D7] con, chốn nguy cùng [GMaj7] chớ xa [CMaj7] con,
Ngài [F#7] ơi, Đấng Phù Trợ [B7] con!
4.
Uy danh [Am] Ngài khắp gian trần ngợi [Em] khen, rạng [B7] rỡ Danh Thánh [Em] Ngài.
[Em] Xin loan truyền [Am] giữa anh [D] em, khắp cả nhà [GMaj7] Is-ra-[Cmaj7] el:
"Phục [F#7] tôn oai quyền của [B7] Chúa!"
ĐK. (Ôi lạy [Em] Chúa!) Ôi lạy [Em/D] Chúa! (Ôi lạy [Em/C] Chúa!)
Sao [A] Chúa nỡ bỏ [B7] con, sao [Em] Chúa nỡ[B7] bỏ [Em] con?
Từ khóa: thanh vinh 21, tv2, thanh lam - nam: 2005, dk oi lay chua oi lay chua oi lay chua

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau