Thập giá ngất cao

Thập giá ngất cao | Sáng tác: César Geoffray & Jean-Pierre Servel - Lời Việt: Lm. Hoàng Kim
1.
Thập [Gm] giá ngất [F] cao ở trên [Bb] thế gian này.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Từ nguồn Thánh [Bb] Tâm yêu [Eb] thương [Dm] Ngài,
[Gm] sông ơn thiêng dạt dào vô [Dsus4] tận. [D]
[Gm] Qua Người máu [F] cứu độ chảy [Bb] xuống nơi đây.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] giá ngất [F] cao ở trên [Bb] thế gian này.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
2.
Thập [Gm] Giá ôi điên [F] cuồng ai [Bb] có thấu chăng?
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Để cứu chúng [Bb] con khỏi [Eb] tử [Dm] thần,
[Gm] Con yêu thương Cha cũng ban [Dsus4] tặng. [D]
[Gm] Lòng Trời yêu [F] điên cuồng ai [Bb] dám sánh bằng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] Giá ôi điên [F] cuồng ai [Bb] có thấu chăng?
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
3.
Thập [Gm] Giá phát [F] minh của Thượng [Bb] Trí cao vời.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Vì bởi Chúa [Bb] Con đã [Eb] vâng [Dm] lời,
[Gm] hy sinh trên bàn thờ Thập [Dsus4] Tự. [D]
[Gm] Ai chẳng thấy [F] ngươi trần trụi [Bb] nhất trên đời.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] Giá phát [F] minh của Thượng [Bb] Trí cao vời.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
4.
Thập [Gm] giá đã [F] đem lại chiến [Bb] thắng oai hùng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Ngày tận thế [Bb] trên đám [Eb] mây [Dm] hồng,
[Gm] muôn dân thấy ngươi phải sững [Dsus4] sờ. [D]
[Gm] Đời đời Người [F] đem lại chiến [Bb] thắng oai hùng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] giá đã [F] đem lại chiến [Bb] thắng oai hùng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Từ khóa: thap gia ngat cao, tgnc, cesar geoffray & jean-pierre servel - loi viet: lm. hoang kim, thap gia ngat cao o tren the gian nay

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau