Gửi về Quan họ

Gửi về Quan họ | Sáng tác: Đức Miêng
Anh [G] chưa đến làng Quan Họ
Trọn tình [D] nghe canh hát trao duyên
Anh [G] chưa biết dòng sông [D] Cầu
Ngàn đời [G] vui sóng nước lơ [Am] thơ
Anh cũng [Em] chẳng biết đến bao [D] giờ
Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi [G] chờ

[G] Anh chưa đội chiếc nón
Mà hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò
Mà [C] sao người Quan (í) [D] Họ cứ
Giấu [G] nụ cười thầm trong vành [D] nón Ba Tầm
Và trong tà [G] áo Tứ [D] Thân đi hội mùa xuân

[G] Anh đang ở biên [D] giới
Lạ kỳ thay nghe em hát dân [G] ca
Anh thấy [D] yêu câu Quan Họ quê [G] ta

Có niềm [C] tin mang tình [D] yêu vô bến vô [G] bờ
Lời thủy chung son sắc từng [Em] giờ
Cùng [Am] anh trên điểm [D] tựa chắn giữ bóng [G] thù

[G] Anh đang ở biên [D] giới
Mặc dù xa anh vẫn nhớ em [G] yêu
Anh lắng [D] nghe câu Quan Họ sớm [G] chiều

Ấy là [C] khi những nụ [D] xuân đang hé môi [G] cười
Là bài ca anh nhắn tới [Em] người
Cùng [Am] anh trên điểm [D] tựa lập nhiều chiến công

* [G] Anh thấy mùa [D] đông
Mang bao hơi [G] ấm là câu Quan [D] Họ [D7] quê [G] em
Từ khóa: gui ve quan ho, gvqh, duc mieng, anh chua den lang quan ho

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau