Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam | Sáng tác: Quang Vinh
[C] Đây Việt Nam mến [G] yêu, [Em] rạng ngời ánh bình [Am] minh
[F] Bước qua ngàn [C] gian khó, bao [F] ghềnh thác, đem [G] lại hạnh phúc cho muôn [G] nhà
[C] Con đường ta đã [G] đi, [Em] rực rỡ ngàn [Am] hoa
[F] Viết nên trang sử [C] vàng chói, để ngàn [F] đời tiếng ca mãi [G] rạng rỡ Việt [C] Nam

[C] Những con đường vinh [G] quang, ngời [Em] sáng trong ta hy [Am] vọng
[F] Bước thăng trầm thời [G] gian, cùng [F] viết nên trang sử [G] mới
[C] Nước non này ngàn [G] năm, hùng [Em] thiêng tiếp bước cha [Am] ông
[F] Trên con đường đi [G] tới, sáng [F] soi với bao niềm [C] tin

[C] Đây oai hùng Thăng [G] Long, hồn [Em] nước linh thiêng bao [Am] đời
[F] Đây con Rồng cháu [G] Tiên, một [F] cõi non sông Việt [G] Nam
[C] Thênh thang ngàn mùa [G] xuân, cờ [Em] bay trong nắng Ba [Am] Đình
[F] Theo chân người đi [G] tới, con [F] đường tương lai sáng [C] ngời

[C] Đây Việt Nam mến [G] yêu, [Em] rạng ngời ánh bình [Am] minh
[F] Bước qua ngàn [C] gian khó, bao [F] ghềnh thác, đem [G] lại hạnh phúc cho muôn [G] nhà
[C] Con đường ta đã [G] đi, [Em] rực rỡ ngàn [Am] hoa
[F] Viết nên trang sử [C] vàng chói, để ngàn [F] đời tiếng ca mãi [G] rạng rỡ Việt [C] Nam
Từ khóa: rang ro viet nam, rrvn, quang vinh, day viet nam men yeu rang ngoi anh binh minh

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau