Tre Việt Nam

Tre Việt Nam | Sáng tác: Trần Quế Sơn
1.
Tre [Dm] xanh, xanh từ bao [Bb] đời
Ôi đất nước vời [C] vợi màu tre [A7] xanh
Tre [Gm] xanh xanh từ nghìn [C] thu
Tre vào cuộc [A7] sống tre đi giữ [Dm] làng.

Tre vào vành [Bb] nôi, [Dm] tre cùng mẹ [F] hát
Tre nằm trên [C] vai theo cha đi cày [F] cuốc
[Gm] Tre làm thuyền [Bb] nan, [Gm] tre thành mũi [F] chông
[Bb] Tre thành gươm giáo, [A7] ôi tre Việt Nam.

Tre [Dm] hiên ngang ra [Bb] tiền tuyến
Tre hùng [Dm] thiêng dưới hố [C] chông
Tre sợ [Gm] chi, sợ [C] chi súng [Dm] thép hay đạn [F] đồng [Gm] [A7]

Tre [Dm] thiêu thân trong [Bb] lửa khói
Tre [Dm] một lòng với núi [C] sông
Tre ngàn [Gm] năm phất [C] cao ngọn [A7] cờ thắm oai [Dm] hùng.
2.
Tre [Dm] xanh, xanh từ bao [Bb] đời
Xanh áo lính, xanh [C] bầu trời tự [A7] do
Tre [Gm] êm muôn ngàn lời [C] ru
Tre vào cuộc [A7] sống tre đi giữ [Dm] làng.

Tre vào vành [Bb] nôi, [Dm] tre cùng mẹ [F] hát
Tre nằm trên [C] vai theo cha đi cày [F] cuốc
[Gm] Tre làm thuyền [Bb] nan, [Gm] tre [C] thành mũi [F] chông
[Bb] Tre thành gươm giáo, [A7] ôi tre Việt Nam.

Tre [Dm] hiên ngang ra [Bb] tiền tuyến
Tre hùng [Dm] thiêng dưới hố [C] chông
Tre sợ [Gm] chi, sợ [C] chi súng [Dm] thép hay đạn [F] đồng [Gm] [A7]

Tre [Dm] thiêu thân trong [Bb] lửa khói
Tre [Dm] một lòng với núi [C] sông
Tre ngàn [Gm] năm phất [C] cao ngọn [A7] cờ thắm oai [Dm] hùng.

[Dm] Ôi tre Việt [Bb] Nam
[Dm] Ngàn đời ngát [A7] xanh
Ôi tre Việt Nam ngàn đời ngát [Dm] xanh .
Từ khóa: tre viet nam, tvn, tran que son, tre xanh xanh tu bao doi

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau