Vết lăn trầm | Trịnh Công Sơn

Vết lăn trầm | Sáng tác: Trịnh Công Sơn
1. Vết [F#] lăn, vết lăn [Em] trầm Hằn trên phiến [G] đá nâu thêm ưu [B7] phiền Như có [Em] lần chim muông hằn [Am] dấu chân Người [G] đi phiêu du từ [C] đó không thấy về quê [Em] nhà Rộng [C] đôi cánh tay chờ [Em] mong Người chợt [Am] nhớ mình như [G] đá. 2. Đá [F#] lăn vết lăn [Em] trầm Từ hoang xưa [G] dấu chân anh dã [B7] cầm Ôi vết [Em] hằn ghi trên cồn đá [Am] hoang Chờ [G] ta giao du một [C] chuyến Ôi môi hờn xin [Em] đừng kể [C] lại tích xưa buồn [Em] hơn Đợi chờ [Am] năm làm [B7] gió qua truông thiên [Em] đàng. ĐK: [C] Thôi [D] ngủ yên đi [G] con Ngủ [Em] đời yên đi [G] con Che dấu thân đau rã [B7] mòn Ngủ [Em] đời yên đi [Am] con Như [Em] vết thương đau ngủ [Am] buồn Như [Em] trùng dương đêm mắt [Am] thâm Còn nghe [B7] ngóng. 3. Đá [F#] lăn vết lăn [Em] trầm Từ cơn đau [G] ấy, lưu thân mỏi [B7] mòn Ôi mắt [Em] thầm van xin lời thánh [Am] đêm Bài [G] ca dao trên cồn [C] đá, trên ngai vàng quê [Em] nhà Một [C] thời ngủ yên tuổi [Em] xanh Rồi một [Am] hôm chợt [B7] thấy hoang vu quanh [Em] mình.
Từ khóa: vet lan tram, vlt, trinh cong son, vet lan vet lan tram

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau