Girls like me don't cry

Girls like me don't cry | Sáng tác: Thuy & Charles Charron - Lời Việt: Hoàng Tôn
Intro: [Em] [A] [D] [Bm] [Em] [A] [D] [Bm]
Pre-Chorus:
[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
I'm [Em] hidin' out so [A] they don't see this [D] part of me
Chorus:
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
Verse 1:
[Em] Em không muốn là phải âu sầu (Oh, [A] no)
Em không muốn là phải chờ lâu (Oh, [D] no)
Nếu như có một phép nhiệm màu thì em [Bm] mong bình yên như lúc đầu (Yeah, yeah, [Em] yеah)
Sao nước mắt lại rơi như [A] thế?
Em vẫn luôn tỏ ra mạnh [D] mẽ
Đem chuyện buồn và giấu đi vào không [Bm] gian ngập tràn tiếng ca, yeah
Pre-Chorus:
[Em] Hứa với em anh [A] sẽ không ơ thờ
[D] Đến và đi tựa [Bm] như giấc mơ
[Em] Thức giữa đêm và [A] nắm tay еm này, [D] baby boy
Chorus:
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

Verse Two:
[Em] They say girl, don't cry (Don't [A] cry)
Try to keep my head up high (Up [D] high)
Smile like it's alright [Bm]
But all I want to do is hide

[Em] Gotta let it go (Oh)
[A] Don't wanna keep this all [D] inside
Chorus:
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Hứa với em anh [A] sẽ không ơ thờ
[D] Đến và đi tựa [Bm] như giấc mơ
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

__________________________________________________

Intro: [Em] [A] [D] [Bm] [Em] [A] [D] [Bm]
Pre-Chorus:
[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
I'm [Em] hidin' out so [A] they don't see this [D] part of me
Chorus:
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
Verse 1:
[Em] Lost in the city both eyes widе
Ran [A] right through all my options
[D] Can't seem to keep my eyes both dry
Got [Bm] tissues in my pockеt

[Em] I'm sensitive
[A] Probably wanna duck when I throw a fit
[D] Been through some shit
Wear my [Bm] heart on my sleeve so it's hard to miss
Pre-Chorus:
[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
I'm [Em] hidin' out so [A] they don't see this [D] part of me
Chorus:
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry

Verse Two:
[Em] They say girl, don't cry (Don't [A] cry)
Try to keep my head up high (Up [D] high)
Smile like it's alright [Bm]
But all I want to do is hide

[Em] Gotta let it go (Oh)
[A] Don't wanna keep this all [D] inside
Chorus:
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
[Em] Tell me that you [A] keep me safe and
[D] Never let this [Bm] fade away
[Em] Girls like me don't [A] cry
Girls like me pre- [D] tend that we don't [Bm] cry
Từ khóa: girls like me dont cry, glmdc, thuy & charles charron - loi viet: hoang ton, prechorus

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau