Mưa trên ngày tháng đó | Từ Công Phụng

Mưa trên ngày tháng đó | Sáng tác: Từ Công Phụng - năm: 1968
Em còn nhớ không [Em] em Một [C] lần em đã đến thăm [Em] tôi Trong một sớm thu sang Mùa mưa [G] ướt phố thênh [Am] thang Mưa từng cơn lạc loài rơi [G] xuống tình muộn [B7] màng Cuộc tình [Em] ta đã chết trên [B] tay Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy Người về trong một sớm heo [G] may Rồi người [B7] đi như kiếp mây [Em] bay Trời còn [C] làm nước mắt rơi [Em] mau Trên vùng tuổi mưa ngâu Người còn nước mắt [Am] rơi mau trên vùng tuổi thương [B7] đau Người xin hơi thở bên [Em] nhau Để [B7] tình còn ấm khi người xa tôi ngàn [Em] đời [G] Trời còn làm nước mắt rơi [D] mau khi cuộc tình [G] ta đã chết mai sau Người [Bm] về còn giữ lấy cơn mê Nghe đau lạc [Am] loài trên gót chân [Em] thề [G] Cho tôi xin một lần chân em lại [B7] gần Để vòng [Bm] tay ôm hết dung [D] nhan Buông lên hơi [Em] thở qua cơn chiều tàn Tìm lời [B7] ru cho giấc em [Em] ngoan Bằng lời [B7] kinh cho kiếp đa [Em] đoan Người về [C] nghe tiếng hát âm [Em] vang Trên vùng tuổi đa đoan Người về nghe [Am] những âm vang Trên vùng tuổi cưu mang Người đan [B7] hơi thở bên nhau Dù trời chưa sáng Xin tình chưa nghe muộn [Em] màng.
Từ khóa: mua tren ngay thang do, mtntd, tu cong phung, em con nho khong em mot lan em da den tham toi

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau