LK Mashup Vọng kim lang & Bậu đi theo người

Liên khúc Mashup Vọng kim lang & Bậu đi theo người | Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thạch
* Lời dựa theo PBN 75

INTRO: [Am]-[Am]-[Em]-[Am]

----- Không đệm chords-----
Ôi tuổi xanh mộng [Am] mơ vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao [Dm] lời ngày anh [Am] về lứa đôi thành hôn
Tiễn [Dm] đưa xuyến xao tâm [Am] hồn buồn dạt dào nhớ thương nào [Dm] vơi. [Am]-[Dm]

-----Đệm chords-----
Em [G] chờ em chờ [Em] mâm trầu đưa [Am] tới pháo hoa rượu nồng [C]
Mừng cô dâu [D] trẻ vu [Dm] quy dáng [Em] xinh sánh vai bên [F] chồng
Làn phấn [Am] hồng điểm tô mặt [G] duyên
Tương lai có nhau trong [Em] đời lòng gọi mời ngắm mây trời [Am] bay. [Em]-[Am]

Hè [Am] qua thu mãn (ớ) đông [Em] sang
Nắng xuân dịu dàng tràn [Am] lan
Chốn thôn [G] trang đợi [Em] ngày trùng [Am] quang
Mà tin [Em] chàng xa mờ biệt [Am] tăm
Để tim [G] yêu lạnh [Em] lùng quạnh [Am] hiu. [Em]-[Am]

Anh [Am] người ở đất miền Tây
Ai [Em] xui anh [Am] đến chốn này gặp [C] em
Cậy [Am] người nói chuyện lứa [D] đôi
Giao bôi cạn [Em] chén mặn nồng bên [E7] nhau
Nhưng [Am] vừa nên nghĩa trầu cau
Đang [Em] tâm anh [Am] bẻ chữ đồng ra [C] đi
Ân [Am] tình gãy gánh từ [Dm] đây đành thôi duyên [D] số
Trăm [Em] năm lỡ [Am] làng. [Em]-[Am]

GIANG TẤU: [Am]-[F]-[G]-[C-D]-[F-Am]-[D-Am]-[Am]-[Dm]

Em [G] chờ em chờ[Em] mâm trầu đưa [Am] tới pháo hoa rượu nồng [C]
Mừng cô dâu [D] trẻ vu [Dm] quy dáng [Em] xinh sánh vai bên [F] chồng
Làn phấn [Am] hồng điểm tô mặt [G] duyên
Tương lai có nhau trong [Em] đời lòng gọi mời ngắm mây trời [Am] bay. [Em]-[Am]

Hè [Am] qua thu mãn (ớ) đông [Em] sang
Nắng xuân dịu dàng tràn [Am] lan
Chốn thôn [G] trang đợi [Em] ngày trùng [Am] quang
Mà tin [Em] chàng xa mờ biệt [Am] tăm
Để tim [G] yêu lạnh [Em] lùng quạnh [Am] hiu. [Em]-[Am]

Nhưng [Am] vừa nên nghĩa trầu cau
Đang [Em] tâm anh [Am] bẻ chữ đồng ra [C] đi
Ân [Am] tình gãy gánh từ [Dm] đây đành thôi duyên [D] số
Trăm [Em] năm lỡ [Am] làng.

Hè [Am] qua thu mãn (ớ) đông [Em] sang
Nắng xuân dịu dàng tràn [Am] lan
Chốn thôn [G] trang đợi [Em] ngày trùng [Am] quang
Mà tin [Em] chàng xa mờ biệt [Am] tăm
Để tim [G] yêu.........lạnh....[Em] lùng....quạnh....[Am] hiu.

OUT: [Am]-[Am]-[Em]-[Am]
Từ khóa: lien khucmashup vong kim lang bau di theo nguoi, lkvklbdtn, nguyen ngoc thach, loi dua theo pbn 75

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau