Lòng yêu Chúa thiết tha

Lòng yêu Chúa thiết tha | Sáng tác: Welyar Kauntu
Intro: [F][Bb]-[Am][Gm][Dm]-[Bb][C]-[Bb][F]

Lòng yêu [Bb] Chúa thiết [Am] tha, yêu [Gm] chúa thiết [Dm] tha
Nguyện [F] lòng yêu mến [Bb] chúa, càng [Dm] mến chúa [C] hơn
Lòng yêu [Bb] Chúa thiết [Am] tha, yêu [Gm] chúa thiết [Dm] tha
Muôn [Bb] đời còn mến [C] yêu Ngài [F] hoài

[Am] Zesus [Dm] Zesus [Bb] Người con yêu [C] mến chính [F] Ngài
[Am] Zesus [Dm] Zesus muôn [Bb] đời con mến [C] yêu Ngài [F] hoài

Lòng chúc [Bb] tán Ze-[Am] sus chúc [Gm] tán Ze-[Dm] sus
Nguyện [F] lòng chúc tán [bb] Chúa thành [Dm] kính tán [C] dương
Lòng chúc [Bb] tán Ze-[Am] sus chúc [Gm] tán Ze-[Dm] sus
Muôn [Bb] đời con tán [C] dương Ngài [F] hoài

[Am] Zesus [Dm] Zesus [Bb] Đời con xin chúc [C] tán [F] Ngài
[Am] Zesus [Dm] Zesus Muôn [Bb] đời con tán [C] dương Ngài [F] hoài

[Am] Zesus [Dm] Zesus [Bb] Người con yêu [C] mến chính [F] Ngài
[Am] Zesus [Dm] Zesus muôn [Bb] đời con mến [C] yêu Ngài [F] hoài

Muôn [Bb] đời con mến [C] yêu Chúa [F] mãi
Muôn [Bb] đời con mến [C] yêu Ngài [F] hoài
Từ khóa: long yeu chua thiet tha, lyctt, welyar kauntu, long yeu chua thiet tha yeu chua thiet tha

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau