Mắc nợ

Mắc nợ | Sáng tác: Trầm Thiên Thu
ĐK:
Đừng [C] ai mắc nợ gì [Em] nhau, bất [Fm] cứ là món nợ [C] nào.
Chỉ [Am] trừ món nợ thương [Dm] yêu, đó [G7] là Giới luật Chúa [C] trao.
1.
[C] Yêu là biết cho [G] đi, là biết thứ [F] tha, là biết khiêm [C] nhu. [A7]
[Dm] Yêu là xót thương [Em] nhau, là giúp đỡ [G7] nhau, là sống thanh [C] cao.
2.
[C] Yêu là biết quan [G] tâm, là biết dấn [F] thân, chẳng chút phân [C] vân. [A7]
[Dm] Yêu là biết hy [Em] sinh, là sống đức [G7] tin, là sống trung [C] trinh.
3.
[C] Yêu là biết xin vâng, là biết hiến dâng, chẳng có than [C] thân. [A7]
[Dm] Yêu là biết lo [Em] toan, chẳng có ghét [G7] ghen chịu nỗi oan [C] khiên.
Từ khóa: mac no, tram thien thu, dung ai mac no gi nhau bat cu la mon no nao

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau