Mai em về Hà Tĩnh

Mai em về Hà Tĩnh | Sáng tác: nhạc Trần Hoàn, thơ Đinh Nho Liêm
Intro: [Dm][Em]-[Dm][Am]-[Am][Em]-[Am][F]-[E7][Am]

[Am] Ơi con sông Lam và sông [F] La
Chung một dòng cuộn [Dm] chảy
[Am] Ôi mười lăm năm ấy biết [C] mấy vui [Am] buồn.

[Dm] Ơi con sông Lam và sông [G] La
[F] Chung một dòng về [Am] biển
Mười lăm năm [E7] ấy biết mấy nghĩa [Am] tình

[Am] [Dm] [F] [E7]
ĐK:
Bao cay đắng ngọt [Am] bùi khi đào sông đắp đập
Khi [G] sẻ núi đắp [C] đường mồ hôi hoà máu thắm
Bát cơm chưa đầy [Am] đặn bao nhiêu lần phải sẻ [Dm] san
Nắng đốt và mưa [G] chan dựng nên [F] làng nên [E7] phố [A]

[Dm] Có lời nào mà nói [Am] hết những [C] điều xa [G] xôi
Những ngày ta bên [F] nhau, thắm đượm nghĩa [Am] tình
Mai em về Hà [C] Tĩnh, anh ở [Dm] lại Nghệ [E7] An
Dòng Lam và dòng [C] La như chung lòng ngưng [Am] chảy.
Mai em [Dm] về Hà [F] Tĩnh, anh ở lại Nghệ [E7] An
Dòng Lam và dòng [G] La chung một nhịp tiếng [Am] đàn

Mai em [Dm] về Hà [F] Tĩnh, anh ở lại Nghệ [E7] An
Mai em về Hà [F] Tĩnh, anh ở lại Nghệ [Am] An
Từ khóa: mai em ve ha tinh, mevht, nhac tran hoan, tho dinh nho liem, oi con song lam va song la

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau