Một lần sống, một lần chết

Một lần sống, một lần chết | Sáng tác: La Thập Tự
1.
Một [Em] lần ta sống hôm [G] nay, là một [B7] lần ta chết ngày [Em] mai.
Nụ [G] cười hạnh phúc hôm [D] nay để ngày [Am] mai nước [B7] mắt đong [Em] đầy.
[E7] Bao đau thương trong [Am] đời, do con [F] người vùi trong đắm [B7] say.
[C] Để, để cho tử [Em] thần, đặt bước [Am] chân đến [F#7] trong trần [B7] gian.
ĐK:
[E] Tôi tin Chúa Ki- [C#m] tô, vì yêu con [G#m] người Ngài chết đau [B7] thương. [C#7]
[F#m] Cho loài người hôm [C#m] nay, thoát [B7] khỏi vòng tay thần [E7] chết.
[A] Chúa, Chúa đã khải [F#m] hoàn, chiến thắng tử [C#m] thần vinh [E7] phúc trên [A] trời.
[B7] Cho con người từ [F#m] đây, trong hân [B7] hoan sẽ sống muôn [E] đời.
2.
Loài [Em] người ai cũng hoang [G] mang, vì một [B7] lần ai cũng bịt [Em] tang.
Đời [G] người tựa thoáng mây [D] bay, ngày nào [Am] đây thấm [B7] thoát vai [Em] gầy.
[E7] Không, không ai trên [Am] đời, sẽ sống [F] hoài mà không chết [B7] đi.
[C] Hãy, hãy tin nơi [Em] Ngài, dầu chết [Am] đi vẫn [F#7] mang niềm [B7] vui.
ĐK:
[E] Tôi tin Chúa Ki- [C#m] tô, vì yêu con [G#m] người Ngài chết đau [B7] thương. [C#7]
[F#m] Cho loài người hôm [C#m] nay, thoát [B7] khỏi vòng tay thần [E7] chết.
[A] Chúa, Chúa đã khải [F#m] hoàn, chiến thắng tử [C#m] thần vinh [E7] phúc trên [A] trời.
[B7] Cho con người từ [F#m] đây, trong hân [B7] hoan sẽ sống muôn [E] đời.
3.
Nhiều [Em] lần con ngắm trăng [G] sao, nhìn phận [B7] người cay đắng làm [Em] sao.
Cảm [G] tạ tình Chúa trên [D] cao, trọn niềm [Am] tin phó [B7] thác dâng [Em] trào.
[E7] Con xin dâng lên [Am] Ngài, suốt tháng [F] ngày niềm tin đắm [B7] say.
[C] Đã vững tin nơi [Em] Ngài, dầu chết [Am] đi sống [F#7] bên Ngài [B7] thôi.
ĐK:
[E] Tôi tin Chúa Ki- [C#m] tô, vì yêu con [G#m] người Ngài chết đau [B7] thương. [C#7]
[F#m] Cho loài người hôm [C#m] nay, thoát [B7] khỏi vòng tay thần [E7] chết.
[A] Chúa, Chúa đã khải [F#m] hoàn, chiến thắng tử [C#m] thần vinh [E7] phúc trên [A] trời.
[B7] Cho con người từ [F#m] đây, trong hân [B7] hoan sẽ sống muôn [E] đời.
4.
Một [Em] bà đau đã lâu [G] năm, chạy nhiều [B7] thầy nhưng vẫn tật [Em] mang.
Chạy [G] tìm về Chúa Giê- [D] su, lòng hằng [Am] tin Chúa [B7] chữa khỏi [Em] bệnh.
[E7] Vâng do nơi tin [Am] Ngài, máu huyết [F] bà từ nay dứt [B7] đi.
[C] Hãy, hãy tin nơi [Em] Ngài, đời khổ [Am] đau sẽ [F#7] không còn [B7] đâu.
ĐK:
[E] Tôi tin Chúa Ki- [C#m] tô, vì yêu con [G#m] người Ngài chết đau [B7] thương. [C#7]
[F#m] Cho loài người hôm [C#m] nay, thoát [B7] khỏi vòng tay thần [E7] chết.
[A] Chúa, Chúa đã khải [F#m] hoàn, chiến thắng tử [C#m] thần vinh [E7] phúc trên [A] trời.
[B7] Cho con người từ [F#m] đây, trong hân [B7] hoan sẽ sống muôn [E] đời.
5.
Ngài [Em] cùng dân chúng đang [G] đi, trưởng hội [B7] đường đã đến nguyện [Em] xin.
Lạy [G] Ngài hãy chữa con [D] tôi, Ngài đặt [Am] tay nó [B7] sẽ khỏi [Em] bệnh.
[E7] Tin, tin nơi danh [Am] Ngài, dẫu chết [F] rồi lòng tin chẳng [B7] vơi.
[C] Sẽ thắng muôn tử [Em] thần, lòng sướng [Am] vui hát [F#7] lên bài [B7] ca.
ĐK:
[E] Tôi tin Chúa Ki- [C#m] tô, vì yêu con [G#m] người Ngài chết đau [B7] thương. [C#7]
[F#m] Cho loài người hôm [C#m] nay, thoát [B7] khỏi vòng tay thần [E7] chết.
[A] Chúa, Chúa đã khải [F#m] hoàn, chiến thắng tử [C#m] thần vinh [E7] phúc trên [A] trời.
[B7] Cho con người từ [F#m] đây, trong hân [B7] hoan sẽ sống muôn [E] đời.
Từ khóa: mot lan song mot lan chet, mlsmlc, la thap tu, mot lan ta song hom nay la mot lan ta chet ngay mai

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau