Nào ai hiểu thấu

Nào ai hiểu thấu | Sáng tác: Sophie Trần
Intro: [Dm][Bb][C]-[C][Bb][F][Dm]-[Dm][F][Gm][C]-[A][Dm]
1.
Cuộc đời [Dm] lắm lúc đau thương làm cho con [Bb] tim héo tàn
Lòng buồn [C] chán bước cô đơn giọt lệ rơi [Bb] trên khoé [F] mi
Nhiều lần [Dm] khóc suốt đêm dài tìm đâu cho [F] ta một lối [Gm] đi
Bước mệt [C] nhoài bao lầm [A] lạc nơi thế gian
2.
Jesus [Dm] khóc khi anh đang lạc đường đi [Bb] trong nơi tối tăm
Lòng Ngài [C] xót thương cho anh nào anh đâu [Bb] hay biết [F] rằng!
Jesus [Dm] đến với anh vì Ngài yêu anh [F] hơn cả chính [Gm] Ngài
Chúa Je-[C] sus chính là [A] đường đi của anh
ĐK:
Vì yêu nhân [Bb] thế Jesus chở che Ngài mang [F] thánh giá nơi Cung Cù Tha
Nhục hình Chúa [Gm] thánh máu gai [C] đâm vết rơi [A] vì đâu hỡi anh
Nào ai hiểu [Bb] thấu tình yêu của Chúa Ngài đã thứ [F] tha cho anh và tôi
Người ơi hãy [Gm] đến với Je-[A] sus Chúa đang [Dm] ngóng chờ
Từ khóa: nao ai hieu thau, naht, sophie tran, cuoc doi lam luc dau thuong lam cho con tim heo tan

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau