Ngôn hành thống nhất

Ngôn hành thống nhất | Sáng tác: Thiên Lý
1.
[Gm] Lời Chúa thúc giục [Eb] con hãy lên [Bb] đường đi làm vườn [D7] nho.
[Gm] Và con đáp rằng [Cm] không giống như [Bb] lời người con thứ [D7] nhất. [Gm]
Nhưng rồi con [F] đã thấy [Bb] hối hận và [Eb] ra đi, [Gm]
Sẵn sàng thực [Cm] thi và [Am7] chăm sóc tốt vườn [D7] nho.
ĐK:
[Gm] Chúa ơi! Hãy thứ [Eb] tha cho lỗi phạm con trót lầm [Cm] lỡ.
[F] Khác chi đứa con [D] hoang hoặc kẻ [D7] thu thuế bao tội [Gm] nhơ.
[Eb] Chúa ơi! Hãy khoan [Cm] dung cho [F7] lòng giả trá làm [Bb] ngơ.
[Cm] Để kịp thời con [F] ăn năn [D7] bước trở về chính [Gm] lộ.
2.
[Gm] Lời Chúa thúc giục [Eb] con hãy lên [Bb] đường đi làm vườn [D7] nho.
[Gm] Và con đã dạ [Cm] vâng giống như [Bb] lời người con thứ [D7] hai. [Gm]
Nhưng rồi con [F] thất hứa [Bb] dối gạt và [Eb] không đi, [Gm]
Bỏ mặc vườn [Cm] nho mà [Am7] không lo lắng bận [D7] tâm.
ĐK:
[Gm] Chúa ơi! Hãy thứ [Eb] tha cho lỗi phạm con trót lầm [Cm] lỡ.
[F] Khác chi đứa con [D] hoang hoặc kẻ [D7] thu thuế bao tội [Gm] nhơ.
[Eb] Chúa ơi! Hãy khoan [Cm] dung cho [F7] lòng giả trá làm [Bb] ngơ.
[Cm] Để kịp thời con [F] ăn năn [D7] bước trở về chính [Gm] lộ.
3.
[Gm] Lời Chúa đã dạy [Eb] con hãy trung [Bb] thực trong từng lời [D7] nói.
[Gm] Phải tuân giữ điều [Cm] răn biết vâng [Bb] phục và luôn quyết [D7] tâm. [Gm]
Ngôn hành luôn [F] thống nhất, [Bb] trách nhiệm và [Eb] lương tâm [Gm]
Thấm nhuần niềm [Cm] tin từ [Am7] nơi Thiên Chúa bảo [D7] ban.
ĐK:
[Gm] Chúa ơi! Hãy thứ [Eb] tha cho lỗi phạm con trót lầm [Cm] lỡ.
[F] Khác chi đứa con [D] hoang hoặc kẻ [D7] thu thuế bao tội [Gm] nhơ.
[Eb] Chúa ơi! Hãy khoan [Cm] dung cho [F7] lòng giả trá làm [Bb] ngơ.
[Cm] Để kịp thời con [F] ăn năn [D7] bước trở về chính [Gm] lộ.
4.
[Gm] Đừng chót lưỡi đầu [Eb] môi, chớ buông [Bb] lời xu nịnh gian [D7] dối.
[Gm] Đừng đạo đức giả [Cm] nhân, chớ kiêu [Bb] ngạo tự tôn cái [D7] tôi. [Gm]
Nhưng thực tâm [F] sống tốt [Bb] chân thật và [Eb] đúng đắn, [Gm]
Hết lòng khiêm [Cm] tốn lời [Am7] ăn tiếng nói hành [D7] vi.
ĐK:
[Gm] Chúa ơi! Hãy thứ [Eb] tha cho lỗi phạm con trót lầm [Cm] lỡ.
[F] Khác chi đứa con [D] hoang hoặc kẻ [D7] thu thuế bao tội [Gm] nhơ.
[Eb] Chúa ơi! Hãy khoan [Cm] dung cho [F7] lòng giả trá làm [Bb] ngơ.
[Cm] Để kịp thời con [F] ăn năn [D7] bước trở về chính [Gm] lộ.
Từ khóa: ngon hanh thong nhat, nhtn, thien ly, loi chua thuc giuc con hay len duong di lam vuon nho

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau