Thực hành lệnh Chúa truyền

Thực hành lệnh Chúa truyền | Sáng tác: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
1.
Đã nhiều [Am] lần ta [F] như người con thứ [E] nhất. [A7]
Hứa rằng [Dm] làm rồi [Em] ta có làm [Esus4] đâu. [E7]
Có nhiều [Am] lần ta [Dm] ngang nhiên nuốt [E] lời. [A7]
Xin vâng [Dm] ngay rồi [E7] sau có thực hiện [Am] đâu.
ĐK:
Hãy thực [F] hành điều [C] Chúa đã răn [G] dạy.
Hãy thực [E] hiện điều [E7] Chúa đã truyền [Am] ban.
[A7] Vì thực [Dm] thi điều [C] Chúa đã răn [G] dạy, [Am]
Là thực [G] thi theo [E7] thiên ý của [Am] Ngài.
2.
Hãy học [Am] làm theo [F] gương người con ngang [E] bướng. [A7]
Nói chẳng [Dm] làm rồi [Em] sau đã làm [Esus4] theo. [E7]
Hãy phục [Am] thiện luôn [Dm] ăn năn hối [E] hận. [A7]
Thưa xin [Dm] vâng dù [E7] ta có lần chẳng [Am] nghe.
ĐK:
Hãy thực [F] hành điều [C] Chúa đã răn [G] dạy.
Hãy thực [E] hiện điều [E7] Chúa đã truyền [Am] ban.
[A7] Vì thực [Dm] thi điều [C] Chúa đã răn [G] dạy, [Am]
Là thực [G] thi theo [E7] thiên ý của [Am] Ngài.
3.
Chúa chẳng [Am] cần bao [F] nhiêu lời ca tiếng [E] hát. [A7]
Nếu lòng [Dm] mình lại [Em] không chút động [Esus4] tâm. [E7]
Với người [Am] nghèo đưa [Dm] tay xin chút [E] tiền. [A7]
Ta quay [Dm] đi vì [E7] không có lòng từ [Am] tâm.
ĐK:
Hãy thực [F] hành điều [C] Chúa đã răn [G] dạy.
Hãy thực [E] hiện điều [E7] Chúa đã truyền [Am] ban.
[A7] Vì thực [Dm] thi điều [C] Chúa đã răn [G] dạy, [Am]
Là thực [G] thi theo [E7] thiên ý của [Am] Ngài.
Từ khóa: thuc hanh lenh chua truyen, thlct, lm. nguyen mong huynh, da nhieu lan ta nhu nguoi con thu nhat

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau