Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi

Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi | Sáng tác: R. Kelso Carter & Frances Ridley Havergal - Lời Việt: Thánh ca Tin Lành Việt Nam - năm: 1874
1.
Nguyền cung [G] hiến Chúa cả đời [D7] tôi,
Thành tâm dâng tất [B7] cả muôn [Em] mối,
Cũng đem [G7] hết bao nhiêu năm [C] ngày, [Cm]
Để khen [G] ngợi Chân [D7] Chúa tôi [G] nay.
2.
Nguyền xin [G] Chúa lấy cả bàn [D7] tay,
Hành vi theo thánh [B7] đức nhân [Em] ái,
Xin Chúa [G7] lấy hai chân tôi [C] đây, [Cm]
Khiến lẹ [G] làng đẹp [D7] đẽ cho [G] Ngài.
3.
Nguyền xin [G] Chúa lấy cả giọng [D7] tôi,
Ngày đêm ca chúc [B7] Đấng vô [Em] đối,
Dâng luôn [G7] lưỡi tôi đây cho [C] Ngài, [Cm]
Để vui [G] truyền rao [D7] phước âm [G] hoài.
4.
Bạc tôi [G] đó với cả vàng [D7] đây,
Nguyền dâng luôn chẳng [B7] giữ một [Em] mảy,
Bao nhiêu [G7] trí não dâng thay [C] thảy, [Cm]
Để được [G] dùng theo [D7] ý thánh [G] Ngài.
5.
Cầu xin [G] Chúa lấy ý nguyện [D7] tôi,
Hành vi theo thánh [B7] chỉ mà [Em] thôi,
Tâm linh [G7] cũng hiến luôn cho [C] Ngài, [Cm]
Để làm [G] đền Vua [D7] Thánh lâu [G] dài.

6. Mọi tinh [G] túy của ái tình [D7] tôi,
Nguyện dâng luôn Cứu [B7] Chúa vô [Em] đối,
Xin Christ [G7] lấy tấm thân vô [C] tài, [Cm]
Để thuộc [G] quyền Chân [D7] Chúa lâu [G] dài.
Từ khóa: nguyen cung hien chua ca doi toi, nchccdt, r. kelso carter & frances ridley havergal - loi viet: thanh ca tin lanh viet nam - nam: 1874, nguyen cung hien chua ca doi toi

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau