Theo Chúa

Theo Chúa | Sáng tác: Lm. Thành Tâm
1.
Này [D] Chúa hỡi con nguyện xin yêu Chúa chẳng [Em] khi ngơi.
Dù [A7] gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt [F#m] đường đời
Dù [D] có lúc tâm hồn con xao xuyến cay [E] đắng nhiều
Vì [A7] trung kiên con nguyện xin theo Chúa không [D] rời [D7]
ĐK:
[G] Con xin theo Chúa đến giây [F#m] phút cuối cuộc đời
[Em] Để đáp ân tình Ngài thường [A7] ban cho từ lâu
[G] Con xin tha thiết thốt lên [F#m] một lần [Bm7] nữa [A7] là con quyết luôn theo [D] Ngài
2.
Này [D] Chúa hỡi sao Ngài không lên tiếng cho [Em] con vui.
Ngài [A7] im hơi cho hồn con lo lắng âu [F#m] sầu nhiều
Này [D] Chúa hỡi sao Ngài yêu con đến như [Em] thế ư
Đành [A7] hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn [D] người [D7]
1.
Này [D] Chúa hỡi con nguyện xin yêu Chúa chẳng [Em] khi ngơi.
Dù [A7] gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt [F#m] đường đời
Dù [D] có lúc tâm hồn con xao xuyến cay [E] đắng nhiều
Vì [A7] trung kiên con nguyện xin theo Chúa không [D] rời [D7]
ĐK:
[G] Con xin theo Chúa đến giây [F#m] phút cuối cuộc đời
[Em] Để đáp ân tình Ngài thường [A7] ban cho từ lâu
[G] Con xin tha thiết thốt lên [F#m] một lần [Bm7] nữa [A7] là con quyết luôn theo [D] Ngài
2.
Này [D] Chúa hỡi sao Ngài không lên tiếng cho [Em] con vui.
Ngài [A7] im hơi cho hồn con lo lắng âu [F#m] sầu nhiều
Này [D] Chúa hỡi sao Ngài yêu con đến như [Em] thế ư
Đành [A7] hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn [D] người [D7]
3.
Này [D] Chúa hỡi tâm hồn con thao thức suốt [Em] canh thâu
Chờ [A7] mong sao như đàn nai khao khát nước [F#m] nguồn trào
Này [D] Chúa hỡi xin Ngài thương mau đến thăm [Em] viếng con
Vì [A7] con đây đang hoài mong Chúa đến thăm [D] hồn [D7]
4.
Này [D] Chúa hỡi xin Ngài thương ban phúc cho [Em] con luôn
Dù [A7] ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban [F#m] đầy tràn
Dù [D] thất tín nhưng bền tâm tin Chúa luôn [Em] thứ tha
Tình [A7] Cha thương ôi tình thương không bến không [D] bờ [D7]
Từ khóa: theo chua, lm. thanh tam, nay chua hoi con nguyen xin yeu chua chang khi ngoi

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau