Tình khúc Noel

Tình khúc Noel | Sáng tác: Minh Chiết
Intro: [Am][F]-[G][C]-[Dm][F]-[Em][Am]-[Em][Am]
1.
Chúa [Am] đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
Sao trời cung kính nghiêng [Dm] nghiêng
Màn [G] đêm nay bừng lên [Am] sáng
Biển [Dm] khơi giao hòa với [Am] núi
Tình [G] yêu đã lên [C] ngôi

Chúa [F] đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
Lưng [Am] trời rộn tiếng chuông [Dm] ngân
Hồn [Em] ai như là hang [Am] đá
Tình [Dm] ai như là hơi [Am] ấm
Đón [Em] mừng con Chúa vào [Am] đời
ĐK:
Hòa [Am] chung [Em] lời ca [F] thánh
Vinh [G] danh Chúa trên [C] trời
Bình an [G] cho mọi loài Chúa [C] thương
Hòa [Am] chung niềm tin [F] kính
Dâng [G] tiến vua hài [C] nhi
Mang [Dm] theo hơi thở [Em] ấm
Tiến [G] dâng chúa hài [Am] nhi
2.
[Am] Chúa đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
An bình cho khắp nơi [Dm] nơi
Niềm [G] vui trong niềm vui [Am] mới
Niềm [Dm] tin trong niềm tin [Am] mới
Tình [G] yêu đã lên [C] ngôi

Chúa [F] đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
Giao hòa trời đất nhân [Dm] duyên
Vầng [Em] tim mang vầng tim[Am] mới
Tình [Dm] yêu mang tình yêu [Am] mới
Tới [Em] mùa hoa trái tuyệt [Am] vời
3.
Chúa [Am] đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
Hang lừa, rơm héo thay [Dm] nôi
Nào [G] ai đơn nghèo như [Am] Chúa
Nào [Dm] ai sang giàu như [Am] Chúa
Tình [G] yêu đã lên [C] ngôi

Chúa [F] đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
Cho người người mến thương [Dm] nhau
Cùng [Em] nhau đi vào Thế [Am] Giới
Dựng [Dm] xây ngôi nhà thân [Am] ái
Đó [Em] là hoa trái tuyệt [Am] vời
4.
Chúa [Am] [Em] đã sinh xuống làm [Am] người
Sao trời cung kính nghiêng [Dm] nghiêng
Màn [G] đêm nay bừng lên [Am] sáng
Biển [Dm] khơi giao hòa với [Am] núi
Tình [G] yêu đã lên [C] ngôi

Chúa [F] đã sinh [Em] xuống làm [Am] người
Lưng trời rộn tiếng chuông [Dm] ngân
Hồn [Em] ai như là hang [Am] đá
Tình [Dm] ai như là hơi [Am] ấm
Đón [Em] mừng con Chúa vào [Am] đời
Từ khóa: tinh khuc noel, tkn, minh chiet, chua da sinh xuong lam nguoi

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau