Trên biển đời

Trên biển đời | Sáng tác: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
1.
Thầy ơi cứu [E7] con! Thầy ơi cứu [Am] con!
Biển đời dâng [C] sóng phủ lấp thân [A7/C#] con,
Đôi [Dm] chân con đang chìm [Esus4] xuống, thân [E7] con lênh đênh ngọn [Am] sóng.
Chúa [G] ơi! Con đắm [C] chìm biển [Am] đời vùi lấp thân [G] con,
Sóng [E7] đời bủa lưới quanh [Am] con.
ĐK:
[A] Có Thầy [E7] đây, có Thầy [A] đây đừng [C#m] sợ!
Có Thầy [E7] đây đừng hoảng [A] sợ!
Hãy vững [E7] tin quyền năng Thiên [A] Chúa.
[A] Có Thầy [E7] đây, có Thầy [A] đây đừng [C#m] sợ!
Có Thầy [E7] đây đừng hoảng [A] sợ!
Hãy vững [F#m] tin, hãy vững [E7] tin hỡi [A] con.
2.
Thầy ơi cứu [E7] con! Thầy ơi cứu [Am] con!
Thuyền con như [C] lá chìm giữa phong [A7/C#] ba,
Quanh [Dm] con bao nhiêu ngọn [Esus4] sóng, bơ [E7] vơ riêng con chèo [Am] chống.
Chúa [G] ơi! Con sắp [C] chìm nhìn [Am] trời chẳng thấy trăng [G] sao,
Biết [E7] tìm Ngài ở nơi [Am] nao?
3.
Thầy ơi cứu [E7] con! Thầy ơi cứu [Am] con!
Đường trần con [C] sống là chỗ hơn [A7/C#] thua,
Chen [Dm] vai ganh đua từng [Esus4] phút, lao [E7] xao tranh nhau từng [Am] chút.
Chúa [G] ơi! Hơi sắp [C] tàn, một [Am] đời tìm kiếm hư danh,
Chợ [E7] đời là chốn hôi [Am] tanh.
4.
Thầy ơi cứu [E7] con! Thầy ơi cứu [Am] con!
Từng ngày gian [C] khó, từng tháng âu [A7/C#] lo,
Thân [Dm] con như bông vụ [Esus4] bé, loay [E7] hoay xoay trong trần [Am] thế.
Chúa [G] ơi! Hơi sắp [C] tàn, miệt [Am] mài chỉ thấy hư [G] không,
Chiều [E7] về một cõi mênh [Am] mông.
Từ khóa: tren bien doi, tbd, lm. nguyen mong huynh, thay oi cuu con thay oi cuu con

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau