Bà Rằng bà Rí

Bà Rằng bà Rí | Sáng tác: Dân ca
Ngâm:
A… ru hời … à …hời ru
Bồng bồng chớ cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội, em đánh rơi mất chồng

Intro:
[F][Dm][Gm][C]-[F][Dm][C][F]
Bà Rằng bà [F] Rí (bà Rằng bà [Dm] Rí)
Ới rằng bà [Gm] đi (ới rằng bà [C] đi
Ới đi là [F] đâu (ới đi là [F] đâu)

Bà Rằng bà [F] Rí (bà Rằng bà [Dm] Rí)
Ới rằng bà [Gm] đi (ới rằng bà [C] đi
Ới đi là [F] đâu

Bà đi khắp [Dm] chốn nối dây tơ [Bb] hồng
Cái duyên ông [Gm] chồng làm khổ cả đời [Dm] tôi
[C] Ấy bà Rí [Dm] ơi.. [C] bà Rằng bà Rí [Dm] ơi

Chồng gì mà chồng [F] bé, [Dm] bé tẻo tẹo [Gm] teo
[C] Chân đi còng [F] queo. lúc đi phải [Dm] cõng, lúc khóc phải [Bb] bồng
Cái duyên ông [Gm] chồng làm khổ cä đời [Dm] tôi
[C] Ấy bà Rí [Dm] ơi…Bà [C] Rằng bà Rí [Dm] ơi

Chồng gì mà chồng [F] ngáy, [Dm] ngáy ỏ ò [Gm] o
[C] Đêm thì nằm [F] co, làm ăn lười [Dm] biếng, chẳng lo học [Bb] hành
Cái duyên ông [Gm] chồng làm khổ cä đời [Dm] tôi
[C] Ấy bà Rí [Dm] ơi…Bà [C] Rằng bà Rí [Dm] ơi
Từ khóa: ba rang ba ri, brbr, dan ca, ngam

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau