Chấp chới sông Lam

Chấp chới sông Lam | Sáng tác: Minh Quang
1.
Hai trền sông [Em] Lam mòn vẹt
Hai trền sông Lam [C] gió
Một chuyến đò [Am] nan chênh chênh đẩy đưa thân [G] mẹ
Tóc [D] xanh tận [B7] bạc mái [Em] đầu

Một đời mẹ lận [D] đận, lận đận nuôi [G] con
Một [E7] đời đồng sâu sương [Am] muối

À [C] ơi à ơi cay đắng lá [A] trầu
À [B] ơi mẹ [A] hát riêng [F#m] mình mẹ [B] đau
Lòng người ai [D] thấu nông [Bm] sâu
[C] Chấp chới, chấp chới [A] về nơi cõi [Em] hiền
[C] Chấp chới, chấp chới [A] về nơi cõi [Em] thiền

Mẹ [D] ơi sao không thương mình
Lớn khôn tìm [Bm] mẹ, mẹ còn nữa [Em] đâu
2.
Hai trền sông [Em] Lam mòn vẹt
Hai trền sông Lam [C] gió
Một chuyến đò [Am] nan chênh chênh đẩy đưa thân [G] mẹ
Tóc [D] xanh tận [B7] bạc mái [Em] đầu

Một đời mẹ lận [D] đận, lận đận nuôi [G] con
Một [E7] đời đồng sâu sương [Am] muối

À [C] ơi, à ơi cay đắng lá [A] trầu
À [B] ơi, miệng [A] tiếng tam [F#m] tòng quặn [B] đau
Bồ Hòn ngọt [D] chát thay [Bm] cau
[C] Chấp chới, [C#m] chấp chới [A] về nơi cõi [Em] hiền
[C] Chấp chới, [A] chấp chới về nơi cõi [Em] thiền

Mẹ [D] ơi sao không thương mình
Lớn khôn tìm [Bm] mẹ, mẹ còn nữa [Em] đâu
Từ khóa: chap choi song lam, ccsl, minh quang, hai tren song lam mon vet

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau