Lời ru Thu Bồn

Lời ru Thu Bồn | Sáng tác: Trương Kim Hùng
1.
Thu [C] Bồn sông mẹ quê [Em] hương
Chảy qua Hòn [Am] Kẽm Đá Dừng thân [Dm] thương
Xuôi [G] dòng sử tình đêm [Dm] trăng
Phù sa bờ [C] bãi đổ [G7] ra Cửa [C] Đại.
2.
Thu [C] Bồn thấm vào ca [Em] dao
Dỗ tôi vào [Am] thiếp giấc nồng trong [Dm] nôi
Ôi [G] dòng sữa ngọt nuôi [Dm] tôi
Dạy tôi chèo [C] chống vượt [G7] qua bão [C] bùng.

À ơi chớ chiều chiều mà ra [C] đứng ngõ [Am] sau
Chớ mà trông [Dm] về quê [C] mẹ chớ ruột [Dm] đau chín [C] chiều.

À ơi vẳng [G] nghe chim vịt kêu [Am] chiều
Chớ mà bâng [Dm] khuâng nhớ [Am] mẹ
Chớ mà chín [G7] chiều ruột [C] đau

À [C] ơi chớ mà ngó [F] lên Hòn Kẽm Đá [C] Dừng
Chớ mà thương [Em] cha nhớ [Am] mẹ quá chừng bậu [C] ơi.

À ơi chớ mà thương [Em] cha nhớ [C] mẹ thời về
Chứ nhược [Am] bằng thương [G] kiểng nhớ [Dm] quê [G7] thời [C] đừng.
3.
Thu [C] Bồn vẫn chảy trong [Em] tôi
Mồ côi rồi [Am] những giấc nồng trong [Dm] nôi
Cho [G] dù nước cạn sông [Dm] Thu
Ngàn năm vọng [C] mãi [G7] lời ru suối [C] nguồn.
Từ khóa: loi ru thu bon, lrtb, truong kim hung, thu bon song me que huong

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau