Lời tường trình của biển

Lời tường trình của biển | Sáng tác: Võ Tường Trình
Tôi [Am] biển nước mênh [Dm] mông trôi [E7] vào trong đời [Am] sống.
Tôi [Am] biển sống xa [Dm] quê lưu [E7] lạc chốn quê [Am] người.
Tôi [Am] biển sống tha [Em] phương lang [G7] thang cùng với [C] nước.
Nước [Em] biển mặn [E7] nồng như nước [Am/C] mắt chia [Am] ly.

Biển [Am] nước mênh [Dm] mông một [Am] đời cô [Em] quạnh.
Lòng [C] thấy hoang [Em/B] vu những [G7/D] lúc vắng [C] xa.
Biển [Am] sống mang [Dm] tên một [Am] người thất [Em] vọng,
Là [C] lúc đau [B7] thương là [E7] lúc thương [Am] đau. Tôi [Am] biển nước mênh [Dm] mông lưu [E7] vong đời viễn [Am] xứ.
Tôi [Am] biển sống xa [Dm] quê phiêu [E7] bạt bốn phương [Am] trời.
Tôi [Am] biển sống tha [E7] hương đi [Am] tìm đời sống [C] mới,
Hay [Em] biển sống lang [B7] thang cho [E7] cạn những tháng [Am] ngày.

Biển [Am] nước mênh [Dm] mông một [Am] đời vắng [Em] lặng.
Lòng [C] thấy yên [Em/B] vui những [G7/D] lúc viếng [C] thăm.
Biển [Am] sống mang [Dm] tên một [Am] người vui [Em] nhộn,
Là [C] lúc yêu [B7] thương là [E7/B] lúc thương [Am] yêu.

Tôi [Am] biển nước mênh [Dm] mông lênh [E7] đênh cùng năm [Am] tháng.
Tôi [Am] biển sống xa [Dm] quê theo [E7] dọc những tháng [Am] ngày.
Tôi [Am] biển sống tha [Em/B] phương lang [G7/B] thang cùng với [C] sóng.
Sóng [Am] biển vỗ [Em] bờ vang [E7] vọng tiếng quê [Am] hương.

* gợi ý chọn chủ âm: giọng cao chọn Am, giọng thấp chọn Em hoặc F#m
Từ khóa: loi tuong trinh cua bien, lttcb, vo tuong trinh, toi bien nuoc menh mong troi vao trong doi song

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau