Mưa Sài Gòn mưa Cali

Mưa Sài Gòn mưa Cali | Sáng tác: Đang cập nhật
1.
Mưa Sài [Am] Gòn hay mưa Cali
Mưa nào [Dm] vui cơn mưa nào [Am] buồn?
Mưa Sài [C] Gòn hay mưa Ca-[G] li?
Mưa Sài [Am] Gòn hay mưa Cali
Có em có [E7] tôi? Có bao bạn [Dm] bè?
Có tiếng mẹ [E7] ru khi còn trong nôi?
2.
Mưa Sài [Am] Gòn hay mưa Cali
Không còn [Dm] em trông mưa tôi [Am] buồn.
Mai này [C] rồi chia tay hai [G] nơi
Không còn [Am] gặp nhưng mưa không ngưng
Có nghe tiếng [E7] tôi trong tiếng sấm [Dm] rền
Với bao niềm [E7] thương tôi muốn trao [Am] người?
ĐK:
Mưa Sài [F] Gòn hay mưa Ca-[C] li
Mưa nào [G] buồn xin trao cho [E7] tôi
Mưa nào [G] vui tôi xin dâng [C] người
Để bước phong [Dm] trần đừng gặp đau [E7] thương
Đừng buồn như [F] mưa, chờ một hôm [Dm] mai
Ta còn nghe [E7] tiếng mưa em trở [Am] về
Từ khóa: mua sai gon mua cali, msgmc, dang cap nhat, mua sai gon hay mua cali

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau