Ngày xưa

Ngày xưa | Sáng tác: Tô Vũ
[Am] Dòng sông [E7] Hát nước [C] xanh mờ [F] sâu
[E7] Êm đềm [Dm] trôi về [E7] đến nơi [Am] đâu?
[C] Sóng đưa lăn tăn con [F] thuyền ai [E7] xuôi
[Dm] Theo gió khơi tiếng [Am] ca âm [F] thầm trầm [Am] rơi

Ngày xưa [Am] kia nơi đây đã [Dm] từng vang hình [F] bóng
Đôi quần [E7] thoa đem máu [Dm] đào hoà [E7] nước sông [Am] nhà
Hồn linh [E7] thiêng sống trong muôn ngàn sóng
Những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng [Am] ca

[Am] Thuyền ai [E7] lướt sóng [C] trên giòng sâu
[E7] Êm đềm [Dm] trôi về [E7] đến nơi [Am] đâu?
Có hay chăng [C] ai trên [F] giòng sông [E7] xanh
Tiếng [Dm] ca thuở [C] xưa như [F] gọi tâm [Am] tình

[Am] Chiều êm [E7] vắng nước [C] sông mờ [F] sâu
[E7] Con thuyền [Dm] ai chèo [E7] đến nơi [Am] đâu?
[C] Sóng đưa câu ca trên [F] Bạch Đằng [E7] Giang
[Dm] Trong gió khơi tiếng [Am] ca âm [F] thầm dần [Am] lan

Ngày [Am] xưa kia nơi đây đã [Dm] từng vang hình [F] bóng
Quân Trần [E7] Vương pha máu [Dm] mình cùng [E7] máu quân [Am] thù
Thời oai [E7] linh khắc trên muôn ngàn sóng
Những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng [Am] ca

[Am] Thuyền ai [E7] lướt sóng [C] trên giòng [F] sâu
[E7] Êm đềm [Dm] trôi về [E7] đến nơi [Am] đâu?
[C] Có hay chăng ai trên [F] giòng sông [E7] xanh
Tiếng [Dm] ca thuở [C] xưa như [F] giục tâm [Am] lòng
Từ khóa: ngay xua, to vu, dong song hat nuoc xanh mo sau

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau