Tự hào Tổ quốc Việt Nam

Tự hào Tổ quốc Việt Nam | Sáng tác: Hồ Hoàng
Ơi sông [Gm] Hồng, quê hương ta bốn ngàn năm
Tổ [Eb] quốc bao [Bb] giờ đẹp thế này [F] chăng
Chưa [Dm] đâu! Và ngay [Gm] cả trong những ngày đẹp nhất
[F] Khi Nguyễn [Cm] Trãi làm [F] thơ và đánh [Bb] giặc
Nguyễn Du viết [Gm] Kiều, đất [Eb] nước hóa thành [Dm] văn
[Cm] Khi Nguyễn Huệ cưới voi ngoài cửa [Bb] Bắc
Hưng Đạo diệt [Dm] quân Nguyên trên sóng Bạch [Gm] Đằng

Chuyển sang [Bb] -----

[Bb] Ôi, những ngày ta sống [Dm] đây
Là những [Gm] ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai [Bb] sau đời trăm vạn lần [F] hơn
Trái cây [Cm] rơi vào áo [Gm] người ngâm quả
Đường nhân [F] loại đi qua bóng lá xanh [Bb] rờn

Không [Bb] ai có thể ngủ [Dm] yên trong đợi [Bb] chờ
Buổi thủy [Gm] triều vẫy gọi những vầng [F] trăng
Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt
Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Gm] trầm
Mỗi dẻ [Bb] lúa đều muốn [F] thêm nhiều [Eb] hạt
Gỗ trăm [F] cây đều muốn hóa nên [Bb] trầm

Chuyển sang [Bm] -----

Một áng mây [D] bay địa đầu Lũng [G] Cú
Một ngấn phù [Bm] sa đất mũi Cà [D] Mau
Một ngọn gió [G] nhỏ Trường Sa sóng [Am] vỗ
[F#m] Một cánh hoa [Bm] rừng trên đỉnh Trường [F#] Sơn

Một tiếng [G] cồng thao thức Tây [E] Nguyên
Câu quan [Bm] hò khi hẹn về Kinh [D7] Bắc
Ôi hai tiếng thiêng liêng Tổ [G] quốc
Bắt đầu [F#] từ nơi ta đứng [Bm] đây

[Bm] Bắt đầu mặt trời lên, bắt đầu trăng gác [D] núi
Bắt đầu từ lời [E] ru, bắt đầu từ tiếng [G] gọi
Mẹ Âu Cơ sinh [F#] những đứa con xuống biển lên [Bm] rừng

[Bm] Tổ quốc, vươn vai Thánh [D] Gióng
Dẹp giặc [A] xong tre đằng [G] ngà lại [F#] mọc
Tổ [G] quốc, rợp ngàn cây [Em] xanh
Sáng ngời tình [F#m] thương và lẽ [Bm] phải
Tổ [B] quốc, từ mùa thu ấy
Bay lên [F#] theo tiếng nói Bác [B] Hồ

Bao người con ra [A] đi, hôn [F#m] lên lá cờ Tổ [Bm] quốc
[G] Bao người con ra [C] đi, hôn [B] lên lá cờ Tổ quốc
Sao vàng bay trong [F#] dáng đứng tiên [B] rồng
Từ khóa: tu hao to quoc viet nam, thtqvn, ho hoang, oi song hong que huong ta bon ngan nam

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau