Con Chúa hy sinh

Con Chúa hy sinh | Sáng tác: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - năm: 2014
1.
[Bm] Trong vườn nho năm [D] xưa dậu rào [F#7] quanh kín cổng cao [Bm] tường.
[G] Con người bao tham [Em] lam tranh hơn [A] thua giết nhau không [D] ngừng.
[Bm] Vì hám những lợi [A] danh nên [D] lòng mất đi tình [Em] thương.
[F#m] Chính cả Con Thiên [Em] Chúa cũng [F#7] bị giết chết thảm [Bm] thương.
ĐK:
Ôi! Bao la thay Con Chúa hiến [G] thân cho dương [A] gian vui sống bình [D] an.
[Em6] Ôi! Cao siêu thay viên đá góc [A] tường đã trở [F#7] thành cứu cánh trần [Bm] gian.
Con xin ca khen Danh Chúa muôn [G] đời yêu thương [A] con như sóng trùng [D] khơi.
[Em6] Dâng muôn câu ca khúc hát khen [A] ngợi vì tình [F#7] Ngài mãi chẳng hề [Bm] vơi.
2.
[Bm] Chúa vì yêu thương [D] ta Ngài dựng [F#7] nên núi non tuyệt [Bm] vời.
[G] Cho trời xanh bao [Em] la hoa thơm [A] hương điểm tô cho [D] đời.
[Bm] Trần thế đã hủy [A] đi công [D] trình Chúa ban đẹp [Em] thay.
[F#m] Chính Ngài hy sinh [Em] chết cứu [F#7] chuộc những lỗi lầm [Bm] ta.
ĐK:
Ôi! Bao la thay Con Chúa hiến [G] thân cho dương [A] gian vui sống bình [D] an.
[Em6] Ôi! Cao siêu thay viên đá góc [A] tường đã trở [F#7] thành cứu cánh trần [Bm] gian.
Con xin ca khen Danh Chúa muôn [G] đời yêu thương [A] con như sóng trùng [D] khơi.
[Em6] Dâng muôn câu ca khúc hát khen [A] ngợi vì tình [F#7] Ngài mãi chẳng hề [Bm] vơi.
3.
[Bm] Ôi tình yêu bao [D] la Ngài đã [F#7] dâng hiến trọn thân [Bm] mình.
[G] Xin dạy con hy [Em] sinh luôn cho [A] đi với hết ân [D] tình.
[Bm] Vì tất cả hồng [A] ân Chúa [D] tuôn đổ trên đời [Em] con.
[F#m] Khấn Ngài thương nhận [Em] lấy tấm [F#7] lòng sốt mến tạ [Bm] ơn.
ĐK:
Ôi! Bao la thay Con Chúa hiến [G] thân cho dương [A] gian vui sống bình [D] an.
[Em6] Ôi! Cao siêu thay viên đá góc [A] tường đã trở [F#7] thành cứu cánh trần [Bm] gian.
Con xin ca khen Danh Chúa muôn [G] đời yêu thương [A] con như sóng trùng [D] khơi.
[Em6] Dâng muôn câu ca khúc hát khen [A] ngợi vì tình [F#7] Ngài mãi chẳng hề [Bm] vơi.
Từ khóa: con chua hy sinh, cchs, huynh minh ky & dinh cong huynh - nam: 2014, trong vuon nho nam xua dau rao quanh kin cong cao tuong

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau