Vườn nho dân Chúa

Vườn nho dân Chúa | Sáng tác: Thiên Lý
1.
[Em] Chúa khoan nhân vô [C] cùng tựa chủ [Am] ông bao dung với nhân [G] công.
[D] Thế nhưng các tá [B] điền lại bội [Am] ân như những tên giả [Em] nhân.
Từng người được [E7] Chúa chọn sai đến chúng bảo nhau giết [Am] đi,
Không nương tay không hề thương xót [G] chi và ngay chính Con Một của [B] Ngài.
Thì [Am] chúng cũng ra [C] tay [B7] mưu sát giết [Em] hại.
ĐK:
[C] Chúa là tảng [D] đá thợ loại [Am] ra đã thành viên đá [Em] góc.
[Am] Ôi việc Thiên Chúa [C] làm dành trao Nước [B7] Trời và giao ước mới cho mọi dân [Em] tộc.
2.
[Em] Chúa sinh nên muôn [C] loài và chọn [Am] riêng cho dân Chúa thương [G] yêu.
[D] Thế nhưng con dân [B] Ngài lại đành [Am] tâm giết chết đi tình [Em] yêu.
Nào ngờ sự [E7] chết của Con Chúa sống lại đã xóa [Am] tan
Bao mưu toan tham vọng với dã [G] tâm và triệt phá thế quyền hung [B] tàn.
Tình [Am] yêu Chúa Ngôi [C] Hai [B7] vinh thắng khải [Em] hoàn.
ĐK:
[C] Chúa là tảng [D] đá thợ loại [Am] ra đã thành viên đá [Em] góc.
[Am] Ôi việc Thiên Chúa [C] làm dành trao Nước [B7] Trời và giao ước mới cho mọi dân [Em] tộc.
3.
[Em] Chúa cho con vinh [C] dự phụng sự [Am] Chúa như tôi tớ thương [G] yêu.
[D] Chúa trao ban trách [B] nhiệm làm vườn [Am] nho nên tốt tươi phì [Em] nhiêu.
Phục vụ Hội [E7] Thánh để dân Chúa mỗi ngày đông đúc [Am] hơn
Như hoa thơm trong vườn đơm trái [G] ngon mà dâng Chúa muôn phần hoa [B] mầu.
Vườn [Am] nho mãi sinh [C] sôi [B7] trên khắp địa [Em] cầu.
ĐK:
[C] Chúa là tảng [D] đá thợ loại [Am] ra đã thành viên đá [Em] góc.
[Am] Ôi việc Thiên Chúa [C] làm dành trao Nước [B7] Trời và giao ước mới cho mọi dân [Em] tộc.
Từ khóa: vuon nho dan chua, vndc, thien ly, chua khoan nhan vo cung tua chu ong bao dung voi nhan cong

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau