Quando Quando Quando

Quando Quando Quando | Sáng tác: Tony Renis & Alberto Testa - năm: 1962
* Soạn theo phần trình bày của Engelbert Humperdinck

[C]Tell me when will you be [Dm7] mine
[G7]Tell me quando, quando, [C] quando
We can share a love de- [Dm7] vine
[G7] Please don't make me wait a- [C] gain

When will you say yes to [Dm7] me
[G7] Tell me quando, quando, [C] quando
You mean happiness to [Dm7] me
[G7] Oh my darling tell me [C] when

Every moment's a [Dm7] day
Every day seems a life [Am] time
Let me [A7] show you the [Dm] way
To a [F] joy beyond com- [G7] pare

[C] I can't wait a moment [Dm7] more
[G7] Tell me quando, quando, [C] quando
Say it's me that you [Dm7] adore
[G7] Oh my darling tell me [C] when

Every moment's a [Dm7] day
Every day seems a life [Am] time
Let me [A7] show you the [Dm] way
To a [F] joy beyond com- [G7] pare [G#7]

Change key up ½ tone to [C#] -----------

[C#] I can't wait a moment [Ebm7] more
[Ab7] Tell me quando, quando, [C#] quando
Say it's me that you [Ebm7] adore
[Ab7] Oh my darling tell me [C#] when

Whoa my [Ab7] lover tell me [C#] when
Oh my [Ab7] darling tell me [C#] when
Từ khóa: quando quando quando, qqq, tony renis & alberto testa - nam: 1962, soan theo phan trinh bay cua engelbert humperdinck

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau